Här hittar du olika resurser om följande ämnen med anknytning till den cirkulära ekonomin.

Social Innovation

Social Innovation

Collaboration Management

Hantering av samarbete

Diversity Management

Mångfaldshantering

Social Economy

Den sociala ekonomin

Corporate Social Responsibility

Samhällsansvar

Verktygslådan Circulink Training Materials Toolbox

Utbildningen är en verktygslåda för utbildare, den är strukturerad i en uppsättning praktiska övningar, som kompletterar den teoretiska ramen som ges på IO1 - Circulink - Collaboration Management Manual, med lätt tillämplig gruppdynamik, speciellt designade praktiska övningar. Dessa övningar valdes ut från ett brett spektrum av innovativa pedagogiska metoder. Dessa har provats i praktiken för att kunna passa den tilltänkta målgruppen. Fokus varit på att utnyttja deltagarnas egna erfarenheter och arbeta med kritiskt tänkande.

Läs verktygslådan på ditt språk

Engelsk, Spanska, Grekisk, Portugisiska, Svenska