Med tanke på de krav och utmaningar som den digitala eran innebär kommer utbildningsytan att vara en innovativ plattform för digital inlärning där användarna kan hitta utbildningsmaterial. Utbildningsmaterialet kommer att bestå av fem moduler som täcker huvudämnena social innovation och cirkulär ekonomi och ett öppet område för samarbetsmöjligheter mellan aktörer i den cirkulära ekonomin och små och medelstora företag som vill lära sig mer och implementera cirkulära affärsverksamhetsmodeller.