Εδώ θα βρείτε διάφορους πόρους για τα ακόλουθα θέματα που σχετίζονται με την Κυκλική Οικονομία.

Social Innovation

Κοινωνική Καινοτομία

Collaboration Management

Διαχείριση Συνεργασίας

Diversity Management

Διαχείριση Ποικιλότητας

Social Economy

Κοινωνική Οικονομία

Corporate Social Responsibility

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο

Αυτό το παραδοτέο, είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για εκπαιδευτές, δομημένο σε ένα συνεκτικό σύνολο πρακτικών ασκήσεων, που συμπληρώνει το θεωρητικό πλαίσιο που παρέχεται στο παραδοτέο IO1, οι εκπαιδευτικοί πόροι ειδικά σχεδιασμένη για εκπαίδευση που γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτές οι ασκήσεις έχουν επιλεγεί από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων παιδαγωγικών μεθοδολογιών, διερευνώντας τις δυνατότητες που έχουν παρατηρηθεί από τις συνεδρίες στην τάξη, για μια πληρέστερη και πιο περιεκτική εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά είδη μάθησης, όπου η κριτική σκέψη αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα.

Διαβάστε την εργαλειοθήκη στη γλώσσα σας

Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά