Circulink projektet syftar till att koppla samman innovation och arbetslivet vilket bidrar till att öka medvetenheten om fördelarna med modellerna av cirkulär verksamhet och dess relation till social innovation. Att genom ett utbildningspaket för företagsutbildare, små och medelstora företag i allmänhet och entreprenörer i cirkulär ekonomi kunna ge stöd, skapa nätverk och möjlighet till samarbeten.