Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης όπου οι χρήστες θα μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό υλικό. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από 5 ενότητες που καλύπτουν τα κύρια θέματα της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Κυκλικής Οικονομίας και παρέχουν έναν ανοικτό χώρο για ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ παραγόντων της Κυκλικής Οικονομίας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα και να εφαρμόσουν Κυκλικά Επιχειρηματικά Μοντέλα.