Genom detta projekt strävar vi efter att öka genomförandet av praxis för cirkulär ekonomi i små och medelstora företag och lokala samhällen och att knyta samman befintliga projekt för cirkulär ekonomi och deras intressenter på lokal, nationell och europeisk nivå.

Detta projekt kommer att genomföra en utbildning som består av:

  • Handbok
  • Övningar och praktiska exempel
  • Digital plattform och samarbetsyta
  • Handbok om den cirkulära ekonomin för entreprenörer
  • Utbildningstillfällen för utbildare (undervisnings-och inlärningsaktiviteter)
  • En webbaserad pilotkurs om cirkulära modeller-
  • Olika cirkulära event och slutligen en konferens i Sverige.

Den cirkulära manualen och verktygslådan uppfyller behoven hos båda målgrupperna:

  1. YRKESUTBILDNING, utbildare som undervisar på kurser för praktikanter som är intresserade/involverade i initiativ inom cirkulär ekonomi.
  2. Huvudaktörerna i den cirkulära ekonomin och företrädare för små och medelstora företag som är intresserade av att delta i cirkulära initiativ eller anpassa företagen till en cirkulär affärsmodell.