De partners som ansvarar för detta projekt är.

Gästrike Återvinnare (koordinatorer)

Gästrike återvinnare är ett kommunalt bolag som består av en sammanslagning av fem kommuner. Regionen ligger 200 km norr om Stockholm. Vi ansvarar för avfallshanteringen i vår region samt för planering, insamling, utbildning och kommunikation.

Partner webbplats: https://gastrikeatervinnare.se

Future in Perspective Ltd. (FIPL)

Future in Perspective Ltd är ett privatägt företag med huvudkontor i regionen Virginia på Irland som specialiserat sig på områdena utbildning och e-lärande, medieproduktion, strategisk planering och affärsutveckling och utvärdering.

Partner webbplats: https://www.fipl.eu

INNOVADE LI

Innovade är ett företag med huvudkontor i Cypern och med ett team av yrkesverksamma med flera års erfarenhet av strategiskutveckling, företagande, entreprenörskap teknik, innovation och akademiska branscher.

Partner webbplats: https://www.innovade.eu

ISQ – Institutet för Teknik och Kvalitet

ISQ är en privat och självständig institution med cirka 50 års verksamhet som tillhandahåller inspektion, provning, teknik, rådgivning och yrkesutbildningstjänster. ISQ arbetar för närvarande i Europa och i mer än 20 länder över hela världen och erbjuder sina och konsulttjänster och utbildningar.

Partner webbplats: https://www.isq.pt

Professionella utbildningslösningar (STP)

STP Consulting, är ett utbildningscenter, ligger i Zaragoza (Spanien) och erbjuder utbildningar och tekniskt stöd till privata företag, offentlig förvaltning i landsbygdsområden, skolor, icke-statliga organisationer och entreprenörer.

Partner webbplats: http://www.stpeuropa.eu